Nejznámější pověry o zrzcích

redheads_tb
Galerie
Od Ruperta Grinta ke Christině Hendricksové, všichni museli čelit předsudkům!